Skip to content

TaxPress nr 10/2014

W dzisiejszym wydaniu TaxPress zwracamy Państwa uwagę na wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 lutego 2014 r. (III SA/Wa 2144/13), dotyczący opodatkowania VAT usługi udostępniania na życzenia klienta programów telewizyjnych za pomocą telewizji cyfrowej.

Ponadto przytaczamy artykuł pt. „Gdy sprzedawca może zatrzymać towar, nie rozliczy VAT”, którego autor omawia jedną z interpretacji Izby Skarbowej w Łodzi (IPTPP2/443-922/13-2/PR) odnoszącą się do kwestii przeniesienia prawa do rozporządzaniem towaru jak właściciel w sytuacji, gdy towar nie został faktycznie wydany kupującemu.

W zakresie podatków dochodowych za istotny uznaliśmy wyrok NSA z dnia 28 lutego 2014 r. (II FSK 3399/13), dotyczący uzyskiwania przychodu z nieodpłatnych świadczeń przez członków zarządu spółki w sytuacji wykupienia dla nich przez firmę polisy od odpowiedzialności cywilnej.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Minister Finansów nie może kazać płacić więcej za interpretację”, której autor omawia jeden z wyroków NSA z dnia 5 marca 2014 r. dotyczący uiszczania opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 10/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish