Skip to content

TaxPress nr 10/2013

W dzisiejszym marcowym wydaniu TaxPress zwracamy  Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 26 lutego 2013 r. (I FSK 493/12), dotyczący odliczania VAT przez zagraniczne podmioty prowadzące w Polsce działalność poprzez swój oddział od wydatków dokonywanych przez ten oddział w związku ze świadczeniem usług na rzecz zagranicznej spółki macierzystej.

Za ciekawy uznaliśmy artykuł pt. „Odszkodowanie wypłacone przez najemcę może podlegać VAT”, którego autor analizuje wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 lutego 2013 r. (III SA/Wa 1882/12) dotyczący opodatkowania VAT odszkodowania wypłaconego za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu.

W zakresie podatków dochodowych postanowiliśmy przytoczyć wyrok NSA z dnia
6 marca 2013 r. (II FSK 1332/11), odnoszący się do sukcesji praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu w przypadku zmiany leasingobiorcy w trakcie jej trwania.

Wskazujemy także na artykuł pt. „(Nie)jawność dowodów w sprawie „, którego autorka omawia wyrok WSA w Łodzi z dnia 14 lutego 2013 r. (I SA/Łd 1404/12), dotyczący wyłączania przez organ dowodów z akt sprawy.

W celu zapoznania się z treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału
w formacie pdf. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: jacek.dobrucki@dms.informer.info.pl
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: henryk.suchecki@dms.informer.info.pl

EnglishGermanPolish