Skip to content

TaxPress nr 09/2016

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na opinię rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) w polskiej sprawie dotyczącej opodatkowania VAT rzeczy pozostałych przedsiębiorcy po likwidacji firmy (C 229/15).

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok NSA z dnia 1 marca 2016 r. (II FSK 3607-3609/13) odnoszący się do rozliczania w kosztach opłaty za wydanie pozwolenia na wybudowanie farmy wiatrowe na Bałtyku.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Kwotę kaucji zatrzymaną w spółce trzeba opodatkować VAT”, którego autor analizuje wyrok WSA w Gdańsku z dnia 27 stycznia 2016 r. (I SA/Gd 1601/15) dotyczący obowiązku odprowadzenia VAT od kaucji zatrzymanej przez podatnika za niewywiązanie się kontrahenta z umowy.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Określenie właściwej stawki podatku od nieruchomości”, której autor omawia interpretację Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 3 listopada 2015 r. (WPiOL-III.310.3.205.BP) dotyczącą opodatkowania podatkiem od nieruchomości części budynku mieszkalnego przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 09/2016

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish