Skip to content

TaxPress nr 08/2016

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok WSA w Lublinie z dnia 16 grudnia 2015 r. (I SA/Lu 627/15) dotyczący powstawania obowiązku podatkowego w VAT przy sprzedaży żetonów uprawniających do odebrania napoju z automatu.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok NSA z dnia 4 lutego 2016 r. (II FSK 3140/13) odnoszący się do zwolnienia z opodatkowania nagród pochodzących z konkursów ogłaszanych na stronie internetowej spółki zajmującej się dystrybucją napojów alkoholowych.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Handel za Odrą ma wpływ na zwolnienie z VAT w kraju”, którego autor analizuje wyrok WSA w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2016 r. (I SA/Sz 1063/15) dotyczący przekroczenia limitu obrotu dla zwolnienia podmiotowego w VAT w sytuacji, gdy polski przedsiębiorca sprzedaje na terytorium Niemiec towary zakupione Polsce.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Podatek od nieruchomości: Gmina opodatkowała altanę bez sprawdzenia”, której autor omawia 5 wyroków NSA z dnia 18 lutego 2016 r. wydanych w połączonych sprawach (II FSK 3839/13, II FSK 3840/13, II FSK 3841/13, II FSK 3842/13, II FSK 1535/14), dotyczących stawki podatku od nieruchomości od altany znajdującej się na terenie ogrodu działkowego.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 08/2016

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish