Skip to content

TaxPress nr 07/2017

W dzisiejszym numerze DMS TAX Press polecamy Państwa uwadze artykuł Wojciecha Kańtora pt. „CIT: Jak określić dochód przy zwolnieniu z długu podmiotu powiązanego” dotyczący niedawnego wyroku WSA w Warszawie w zakresie cen transferowych. Za interesujący uznaliśmy także tekst Mateusza Maja pt. „Kto płaci podatek za należność licencyjną na znak towarowy amerykańskiemu właścicielowi”.

W zakresie podatku VAT warty uwagi jest artykuł Redakcji INFOR pt. „TSUE przypomina o istocie neutralności VAT”, w którym poruszono temat wyroku TSUE w zakresie możliwości zastosowania 0% stawki VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów pomimo tego, że kontrahent nie figuruje w systemie VIES. Należy także zwrócić uwagę na tekst Mateusza Maja pt. „O VAT od biur podróży zdecyduje Trybunał UE”, dotyczący problemu, jaki mają biura podróży z rozliczeniem VAT od pobranych od klientów zaliczek na poczet przyszłych usług turystycznych.

Za istotny uznaliśmy także artykuł Przemysława Wojtasika pt. „Nagroda w konkursie to przychód firmy” omawiający interpretację indywidualną w zakresie obowiązków płatnika PIT przy wypłacie świadczeń z tytułu wygranej w konkursach i programach motywacyjnych osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą. Polecamy również tekst Marka Piotrowskiego pt. „Potrącenie wzajemnych wierzytelności – limit płatności gotówkowych i koszty podatkowe”.

W zakresie postępowania za interesujący uznaliśmy natomiast artykuł Pawła Rochowicza pt. „Nie ustają wątpliwości wokół kontroli podatkowych po 1 marca”.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 07/2017

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish