Skip to content

TaxPress nr 07/2016

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 r. (III SA/Wa 668/15) dotyczący opodatkowania VAT świadczenia polegającego na przygotowaniu projektu architektonicznego oraz przekazaniu go wraz z prawami autorskimi do tego projektu.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok NSA z dnia 19 stycznia 2016 r. (II FSK 709/14) odnoszący się do rozliczania tzw. rabatów potransakcyjnych.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Minister chce VAT od każdego użycia firmowego sprzętu na cele prywatne”, którego autor analizuje wyjaśnienia Ministra Finansów dotyczące stosowania przepisów o wstępnej proporcji (tzw. prewspółczynnika) obowiązujących od początku 2016 r.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Zajęcie rachunku można skarżyć raz”, której autor omawia wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 lutego 2016 r. (III SA/Wa 670/15) dotyczący wnoszenia skargi na czynność egzekucyjną w postaci zajęcia rachunku bankowego.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 07/2016

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish