Skip to content

TaxPress nr 07/2015

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 11 grudnia 2014 r. (I FSK 1863/13) dotyczący odliczania VAT od kompleksowej usługi marketingowej.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok Trybunału Konstytucyjnego (TK) z dnia 10 lutego 2015 r. (P 10/11) odnoszący się do uwzględniania w kosztach odpisów amortyzacyjnych od prawa wieczystego użytkowania udziału w nieruchomości.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Kiedy VAT przy sprzedaży prywatnego gruntu?”, którego autor omawia wyrok WSA w Krakowie z dnia 9 stycznia 2015 r. (I SA/Kr 1836/14) dotyczący opodatkowania VAT transakcji sprzedaży gruntu, na którym miał być wybudowany zakład produkcyjny.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Opodatkowanie farm fotowoltaicznych”, w której analizujemy jedną z interpretacji Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 7 maja 2014 r., dotyczącą opodatkowania podatkiem od nieruchomości farm fotowoltaicznych.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 07/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish