Skip to content

TaxPress nr 06/2016

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 9 lutego 2016 r. (I FSK 1464/14) dotyczący odliczania VAT przez gminę od wydatków inwestycyjnych dokonanych przed 2011 r.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy postanowienie NSA dnia 10 lutego 2016 r. (II FSK 3362/13) odnoszące się do podatkowych skutków cesji umowy leasingu.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Umorzenie wierzytelności a korekta VAT naliczonego”, którego autor analizuje wyrok NSA z dnia 19 listopada 2015 r. (I FSK 1298/14) dotyczący obowiązku korekty podatku naliczonego VAT przez dłużnika w sytuacji zwolnienia go z obowiązku spełnienia świadczenia przez wierzyciela.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Budowla wzniesiona przez dzierżawcę a podatek od nieruchomości”, której autor omawia jedną z interpretacji Prezydenta Miasta Gdynia dotyczącą podmiotu zobowiązanego do zapłaty podatku od nieruchomości od budowli wzniesionej przez dzierżawcę na gruncie wydzierżawiającego.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 06/2016

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish