Skip to content

TaxPress nr 06/2015

W numerze 06/2015 tygodnika zwracamy szczególnie uwagę na postanowienie NSA (I FSK 255/14), którym sąd skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie dotyczącym relacji przepisów o opodatkowaniu towarów pozostałych po likwidacji firmy oraz o wieloletniej korekcie.

Wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2015 r. (II FSK 3295/12) odnoszący się do opodatkowania PIT polis ubezpieczeniowych w zakresie kosztów leczenia, wykupowanych przez firmę dla pracowników wyjeżdżających w zagraniczne podróże służbowe to temat istotny w zakresie podatków dochodowych.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Problemy techniczne urzędu bez wpływu na uprawnienia podatnika”, którego autor omawia wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 listopada 2014 r. (III SA/Wa 925/14) dotyczący zwrotu podatku VAT polskiej firmie prowadzącej działalność na terenie Austrii.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Interpretacja dla przedsiębiorcy przekształcającego się w spółkę z o.o.”, w której interpretujemy wyrok NSA z dnia 5 grudnia 2014 r. (II FSK 2630/12) dotyczący uprawnienia do otrzymania interpretacji podatkowej.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 06/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish