Skip to content

TaxPress nr 05/2016

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 21 stycznia 2016 r. (C- 335/14) dotyczący opodatkowania VAT usług prowadzenia prywatnych domów dla osób starszych.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy jedną z uchwał NSA (II FPS 5/15) odnoszącą się do uwzględniania w kosztach spółki nagród z zysku wypłacanych pracownikom.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „VAT: opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy nie jest karą umowną” którego autor analizuje wyrok WSA w Krakowie z dnia 3 grudnia 2015 r. (I SA/Kr 1583/15) dotyczący uwzględniania w podstawie opodatkowania VAT należności za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Wspólna interpretacja zapewni ochronę kontrahentom”, której autor omawia zamianę w przepisach podatkowych dotyczącą wydawania wspólnych interpretacji podatkowych, obowiązującą od początku 2016 r.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 05/2016

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish