Skip to content

TaxPress nr 05/2015

W najnowszym numerze tygodnika zwracamy szczególnie Państwa uwagę na wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 stycznia 2015 r. (akt III SA/Wa 344/14) dotyczący stosowania stawki 0% właściwej dla opodatkowania VAT eksportu towarów.

W zakresie podatków dochodowych interesujący jest wyrok NSA z dnia 17 grudnia 2014 r. (II FSK 2849/12) odnoszący się do obowiązku sporządzania dokumentacji dotyczącej cen transferowych w przypadku dokonywania transakcji między podmiotami powiązanymi.

Przeczytamy również: „Pełny odpis VAT od aut – pierwszy korzystny wyrok”, którego autor omawia wyrok WSA w Krakowie z dnia 20 stycznia 2015 r. (I SA/Kr 1834/14) dotyczący odliczania VAT od firmowych samochodów osobowych w świetle regulacji obowiązujących od początku kwietnia 2014 r.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Podatek płaci ten, kto się reklamuje”, w której interpretujemy wyrok WSA w Gliwicach z dnia 12 listopada 2014 r. (I SA/Gl 453/14) dotyczący opodatkowania podatkiem od nieruchomości tablicy reklamowej niezwiązanej trwale z gruntem.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 05/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie publikacje DMS TaxPress

EnglishGermanPolish