Skip to content

TaxPress nr 04/2016

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 21 stycznia 2016 r. (I FSK 1807/14) dotyczący prawa do występowania z wnioskiem
o wydanie interpretacji w zakresie podatku VAT przez nabywcę usługi.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok NSA z dnia 22 stycznia 2016 r. (II FSK 2775/13) odnoszący się do skutków zamieszczania przez fiskusa w informatorach do zeznań podatkowych informacji sprzecznych z aktualnym stanem prawnym.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Rozliczenia między członkami konsorcjum nie są opodatkowane VAT” którego autor analizuje wyrok WSA w Gliwicach z dnia 15 grudnia 2015 r. (III SA/Gl 1493/15) dotyczący rozliczania podatku VAT między członkami konsorcjum wspólnie realizującymi projekt inwestycyjny.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Przedawnienie podatku jako powód nadania decyzji rygoru wykonalności”, której autor omawia wyrok NSA z dnia 15 grudnia 2015 r. (II FSK 2903/13) dotyczący możliwości nadania przez fiskusa rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji na krótko przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 04/2016

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish