Skip to content

TaxPress nr 03/2016

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok WSA w Krakowie z dnia 11 grudnia 2015 r. (I SA/Kr 1736/15) dotyczący opodatkowania VAT transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego w wersji pod klucz.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 grudnia 2015 r. (IPTPB3/423-90/12-7/15-S/GG) odnoszącą się do uwzględniania w firmowych kosztach uzyskania przychodów wydatków na turniej golfowy mający promować markę przedsiębiorcy.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Czy udzielenie licencji przez orkiestrę jest zwolnione z VAT?”, którego autor analizuje wyrok WSA w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2015 r. (I SA/Po 1417/15) dotyczący opodatkowania VAT usług orkiestry będącej instytucją artystyczną w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Bank dług umorzył, ale urząd skarbowy podatku nie”, której autor omawia wyrok NSA z dnia 20 stycznia 2016 r. (II FSK 2754/13) dotyczący przyznawania przez organ ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 03/2016

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish