Skip to content

TaxPress nr 03/2015

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok WSA w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2014 r. (I SA/Gd 1190/14) dotyczący opodatkowania VAT części opłat parkingowych przekazywanych Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu na pokrycie kosztów obsługi strefy płatnego parkowania.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2014 r. (IPPB5/4240-89/14-4/MW) odnoszącą się do konieczności korygowania kosztów podatkowych w przypadku korzystania przez podatnika z faktoringu odwróconego.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Holowanie i przechowywanie ściągniętych aut z VAT”, którego autor interpretuje wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 stycznia 2015 r. (III SA/Wa 1912/14) dotyczący opodatkowania VAT usług holowania i przechowywania aut na parkingu przez podmiot, który został wyłoniony do pełnienia tej funkcji w drodze przetargu publicznego.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Podatek od nieruchomości za dzierżawione grunty”, w której omawiamy interpretację Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 sierpnia 2014 r. (BP.II.310.2.2014).) dotyczącą opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów wydzierżawianych przez podmiot leczniczy.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 03/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish