Skip to content

TaxPress nr 02/2016

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na dwa wyroki NSA z dnia 18 grudnia 2015 r. (I FSK 1167-1168/15) dotyczące zwrotu nadpłaty w podatku VAT.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok NSA z dnia 14 stycznia 2016 r. (II FSK 2500/13) odnoszący się do prawa uwzględniania w kosztach przez spółkę wydatków na prawnika pracowników w związku z przegranym sporem sądowym z zatrudnionymi.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Kiedy podatnik traci prawo do odliczenia VAT?”, którego autor analizuje wyrok NSA z dnia 13 października 2015 r.
(I FSK 940/14) dotyczący prawa do odliczania VAT z faktur nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Podatek od nieruchomości za wspólną nieruchomość przedsiębiorców”, której autor omawia wyrok WSA w Gliwicach z dnia 11 czerwca 2015 r. (I SA/Gl 1221/14) dotyczący opodatkowania nieruchomości będącej współwłasnością przedsiębiorców.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 02/2016

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish