Skip to content

TaxPress nr 01/2016

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 30 listopada 2015 r. (I FSK 1292/14) dotyczący przyspieszonego zwrotu VAT w terminie 25 dni w sytuacji, gdy faktury zakupowe zostały opłacone poprzez kompensatę wzajemnych należności.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok NSA z dnia 4 września 2015 r. (II FSK 1557/13) odnoszący się do skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości, która nie wchodziła w skład majątku firmowego przedsiębiorcy.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Wyższy VAT na części do wyrobów medycznych”, którego autor analizuje interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. (PT1.050.12.2015.ALX.572) dotyczącą opodatkowania obniżoną stawką VAT części do wyrobów medycznych.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika już obowiązuje”, której autor omawia wątpliwości dotyczące stosowania w praktyce przez urzędników fiskusa zasady in dubio pro tributario” (niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa rozstrzyga się na korzyść podatnika).

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 01/2016

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish