Skip to content

Tax24 nr 8/2012

W czerwcowym wydaniu Tax24 zwracamy Państwa uwagę na następujące zagadnienia:

  • Czy dostawa towarów może być uznana za sprzedaż o charakterze ciągłym
  • Zapłata z tytułu rękojmi nie stanowi świadczenia dla VAT
  • Stawka VAT przy refakturze mediów w związku z usługą najmu
  • Imprezy integracyjne a przychód po stronie pracowników – nowa linia orzecznicza?

Zachęcamy do pobrania i lektury biuletynu. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

Wszystkie publikacje DMS Tax24

EnglishGermanPolish