Skip to content

Tax24 nr 2/2014

Przedstawiamy kolejny numer biuletynu Tax24, w którym omawiamy następujące zagadnienia:

  • Faktury zbiorcze oraz moment powstania obowiązku podatkowego wg nowych przepisów
  • Przekazanie wspólnikowi majątku po likwidacji spółki kapitałowej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
  • Nabycie wierzytelności za granicą bez PCC dla polskiego rezydenta
  • Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych
    z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie usług

Zachęcamy do pobrania i lektury biuletynu. W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z prezentowaną treścią zapraszamy do kontaktu.

Tax24 nr 2/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

Wszystkie publikacje DMS Tax24

EnglishGermanPolish