TaxPress nr 51/2019

W numerze 51/2019 TaxPress polecamy Państwa uwadze artykuł pt. „Można wznowić postępowania podatkowe w sprawie wykorzystania dowodów”, poruszający wątek, na który zwracaliśmy już uwagę we wcześniejszych numerach, mówiący o możliwości wznowienia postępowania podatkowego w sprawach, w których wykorzystano dowody zebrane w innych postępowaniach – podatkowych oraz karnych.

Continue reading

TaxPress nr 50/2019

W dzisiejszym wydaniu TaxPress polecamy Państwa uwadze artykuł pt.”Skarbówka wszczyna coraz więcej postępowań na podstawie klauzuli obejścia prawa”, opisujący wnioski płynące z konferencji zorganizowanej przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych na Uniwersytecie Łódzkim.

Continue reading

TaxPress nr 49/2019

W najnowszym TaxPress polecamy lekturę artykułu Krzysztofa Koślickiego pt. „Rozliczenie CIT już na nowych drukach”, który przypomina, że z dniem 1 grudnia 2019 roku zostały wprowadzone nowe wzory formularzy dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych.

Continue reading

TaxPress nr 48/2019

W numerze 48/2019 TaxPress polecamy Państwa uwadze artykuł pt. „Fiskus zmienia zdanie: nie księgujemy unijnego VAT”, który opisuje zmianę podejścia fiskusa odnośnie do zasad rozliczania unijnego VAT w podatkach dochodowych.

Continue reading

TaxPress nr 47/2019

W dzisiejszym wydaniu TaxPress polecamy Państwa uwadze artykuł pt. „Nie trzeba dzielić płatności tam, gdzie nie jest to konieczne”, opisujący pierwszą interpretację podatkową wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej związanej z obowiązkiem podzielnej płatności.

Continue reading

TaxPress nr 46/2019

W najnowszym TaxPress polecamy lekturę artykułu pt. „Split payment: łatwiej wydać pieniądze z konta VAT”, informujący o większych możliwościach związanych z dysponowaniem pieniędzmi, przy metodzie podzielnej płatności.

Continue reading

TaxPress nr 45/2019

W numerze 45/2019 TaxPress polecamy Państwa uwadze artykuł pt. „Kiedy fiskus nie może domagać się zaległej zaliczki na PIT – wyrok NSA”, opisujący przypadek pracodawcy-płatnika, który nie pobrał zaliczek na PIT ze względu na interpretację, którą otrzymał od organu skarbowego.

Continue reading

TaxPress nr 44/2019

W dzisiejszym wydaniu TaxPress polecamy Państwa uwadze artykuł pt. „NSA: To podatnik, a nie organ ma wskazać przepis, który ma być przedmiotem interpretacji”, w której autorka opisuje sprawę podatnika, który został wezwany do uzupełnienia wniosku o interpretację podatkową celem wskazania przepisów ordynacji podatkowej, których interpretacji oczekuje.

Continue reading

TaxPress nr 43/2019

W najnowszym TaxPress polecamy lekturę artykułu pt. „Split payment: zostało mało czasu, by założyć konto w PLN”, w którym autorka zwraca uwagę na konieczność otworzenia polskich rachunków w bankach, w związku z obowiązkowym split payment, przez podmioty, które w Polsce są zarejestrowane tylko na VAT.

Continue reading

TaxPress nr 42/2019

W numerze 42/2019 TaxPress polecamy Państwa uwadze artykuł pt. „Zerowa stawka VAT: oszustwa poza UE nie mogą szkodzić unijnemu eksporterowi”, w którym autor donosi o orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE związanym z pytaniem prejudycjalnym Naczelnego Sądu Administracyjnego, które dotyczyło warunków opodatkowania eksportu

Continue reading