TaxPress nr 49/2018

W dzisiejszym wydaniu TaxPress polecamy Państwa uwadze artykuł pt.”Wartość według cen rynkowych” dotyczącego sposobu oszacowania wartości rzeczy lub praw majątkowych przez organy podatkowe po wejściu w życie nowelizacji Ordynacji Podatkowej.

Continue reading

TaxPress nr 48/2018

W najnowszym TaxPress polecamy lekturę artykułu pt. „TSUE zajmie się polską ulgą na złe długi w VAT”, w którym Aleksandra Tarka informuje, że NSA wystąpił do TSUE z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym zgodności ulgi na złe długi z dyrektywą VAT.

Continue reading

TaxPress nr 47/2018

W numerze 47/2018 TaxPress polecamy Państwa uwadze artykuł pt. „PIT: nocleg opłacany przez pracodawcę jest przychodem pracownika”, w którym Monika Pogroszewska zwraca uwagę na nowy wyrok NSA dotyczący kwestii powstania przychodu u pracownika w razie świadczenia przez pracodawcę bezpłatnych noclegów w miejscu wykonywania pracy.

Continue reading

TaxPress nr 46/2018

W dzisiejszym wydaniu TaxPress polecamy Państwa uwadze artykuł pt. „50 proc. koszty: dobra wiadomość dla twórców” dotyczący nowej linii interpretacyjnej organów w zakresie stosowania tzw. kosztów autorskich przez niektórych twórców.

Continue reading

TaxPress nr 45/2018

W najnowszym TaxPress polecamy lekturę artykułu pt. „Exit tax – ustawa o podatku emigracyjnym może objąć nawet niewielkie majątki”, w którym Paweł Rochowicz pisze o wątpliwościach ekspertów, jakie pojawiły się na tle wprowadzenia tzw. podatku emigracyjnego.

Continue reading

TaxPress nr 44/2018

W numerze 44/2018 TaxPress polecamy Państwa uwadze artykuł pt. „Od 2019 r. stawki VAT będą skorelowane ze stanem finansów publicznych” dotyczący projektu nowelizacji ustawy o VAT uzależniającej wysokość obowiązujących stawek VAT od spełnienia warunków budżetowych określonych w ustawie.

Continue reading

TaxPress nr 43/2018

W dzisiejszym wydaniu TaxPress polecamy Państwa uwadze artykuł pt. Od połowy 2019 r. deklaracje VAT zastąpią pliki JPK” informujący o planowanej likwidacji deklaracji VAT-7 i VAT-7K.

Continue reading

TaxPress nr 42/2018

W najnowszym TaxPress polecamy lekturę artykułu pt. „Kontrole skarbówki w firmach, które chcą zwrotu VAT” omawiający dane resortu finansów dotyczące długości oczekiwania przedsiębiorców na zwrot podatku VAT.

Continue reading

TaxPress nr 41/2018

W numerze 41/2018 TaxPress polecamy Państwa uwadze artykuł pt. „Nieopłacalna inwestycja nie wyklucza odpisu VAT – uznał TSUE”, w którym Przemysław Wojtasik omawia nowy wyrok TSUE dotyczący prawa do odliczenia VAT od wydatków na niezrealizowaną inwestycję.

Continue reading

TaxPress nr 40/2018

W dzisiejszym wydaniu TaxPress polecamy Państwa uwadze artykuł pt.”Optymalizacja: coraz trudniej o interpretacje fiskusa” dotyczący orzeczeń NSA w zakresie stosowania tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Continue reading