TaxPress nr 52/2013

Przedstawiamy Państwu ostatnie tegoroczne wydanie TaxPress. Nawiązujemy w nim m.in. do wyroku z 27 listopada 2013 r. (I SA/Po 482/13), dotyczącego odliczania VAT od rat leasingowych oraz paliwa do pojazdu specjalnego – bankowozu. Zachęcamy do lektury.

Continue reading

TaxPress nr 51/2013

W przedświątecznym wydaniu TaxPress zwracamy uwagę m.in. na wyrok WSA w Białymstoku z dnia 21 sierpnia 2013 r. (I SA/Bk 227/13), dotyczący zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy towarów używanych będących budynkami w stanie prawnym obowiązującym w 2008 r. Zachęcamy do lektury.

Continue reading

TaxPress nr 50/2013

W 50. tegorocznym wydaniu TaxPress wskazujemy m.in. na wyrok NSA z 5 grudnia 2013 r. (IFSK 643/13), dotyczący następstwa prawnego oraz możliwości odzyskania VAT naliczonego przez gminę w związku ze zlikwidowaniem jej jednostki budżetowej. Zachęcamy do lektury.

Continue reading

TaxPress nr 49/2013

W dzisiejszym wydaniu TaxPress zwracamy uwagę m.in. na wyrok NSA z 29 listopada br. (I FSK 1763/12), dotyczący odliczania VAT od towarów i usług zakupionych do świadczenia usług szkoleniowych w stanie prawnym do 2010 r. Zachęcamy do lektury.

Continue reading

TaxPress nr 48/2013

W dzisiejszym numerze TaxPress zwracamy m.in. uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 28 listopada 2013 r. (C-319/12), dotyczący podatku VAT od usług edukacyjnych. Przytaczamy także artykuł pt. „Pobór opłat za korzystanie z przystanków wyłączony z VAT”. Zachęcamy do lektury.

Continue reading

TaxPress nr 47/2013

W najnowszym wydaniu m.in. wyrok NSA z 19 listopada br. (IFSK 1610/12), dotyczący opodatkowania stawką VAT 0% wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz artykuł pt. „Miejscem świadczenia usług magazynowania jest siedziba klienta”. Zachęcamy do lektury.

Continue reading

TaxPress nr 46/2013

W dzisiejszym numerze TaxPress zwracamy uwagę m.in. na dwie uchwały NSA z 21 października 2013 r. (I FPS 4/13, I FPS 5/13) w obszarze opodatkowania VAT wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Zachęcamy do lektury.

Continue reading

TaxPress nr 45/2013

W 45. numerze TaxPress nawiązujemy m.in. do wyroku NSA z 30 października br. dotyczącego rozliczania VAT przez spółkę komunalną świadczącą usługi użyteczności publicznej, w której 100% udziałów posiada gmina. Zachęcamy do lektury.

Continue reading

TaxPress nr 44/2013

W najnowszym listopadowym wydaniu zwracamy uwagę m.in. na wyrok WSA w Gdańsku z dnia 24 października 2013 r., dotyczący rozliczania VAT przez samorządowy zakład budżetowy oraz artykuł Ulga na złe długi a sprzedaż wierzytelności osobie trzeciej” odnoszący się do wyroku WSA w Krakowie z października 2013 r. Zachęcamy do lektury.

Continue reading

TaxPress nr 43/2013

W dzisiejszym numerze TaxPress nawiązujemy m.in. do wyroku NSA z 18 października br. (I FSK 1479/12), dotyczącego zwrotu VAT w przyspieszonym terminie 25 dni oraz przedstawiamy artykuł „NSA wciąż nie jest pewien, jak wynajmujący ma rozliczać VAT”. Zapchęcamy do lektury całości biuletynu.

Continue reading