Skip to content

Biuletyn DMS Tax24

W biuletynie informacyjnym DMS Tax24 poruszamy istotne zagadnienia dotyczące bieżących problemów stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne. W kolejnych numerach przedstawiamy istotne orzeczenia sądów administracyjnych oraz interpretacje
 

TaxPress nr 05/2015

W dzisiejszym numerze TaxPress przeczytamy m.in.: „Pełny odpis VAT od aut – pierwszy korzystny wyrok" - artykuł dotyczący odliczania VAT od firmowych samochodów osobowych w świetle regulacji obowiązujących od początku kwietnia 2014 r.
Czytaj dalej...

Tax24 nr 4/2014

W najnowszym wydaniu Tax24 analizujemy m. in. problem opodatkowania licencji na program komputerowy. Zachęcamy do lektury.
Czytaj dalej...

Tax24 nr 3/2014

W najnowszym numerze Tax24 poddaliśmy analizie m.in. zagadnienie dotyczące obowiązku korekty kosztów podatkowych w przypadku płatności ratalnych. Zachęcamy do lektury.
Czytaj dalej...

Tax24 nr 2/2014

W dzisiejszym wydaniu Tax24 dokonujemy analizy zagadnienia dotyczącego faktur zbiorczych oraz momentu powstania obowiązku podatkowego zgodnie z nowymi przepisami. Zachęcamy do lektury.
Czytaj dalej...

Tax24 nr 1/2014

W najnowszym wydaniu Tax24 analizujemy dwa istotne zagadnienia w zakresie opodatkowania VAT. Pierwsze dotyczy nieodpłatnego wydania nagród, drugie dywidendy niepieniężnej. Zachęcamy do lektury.
Czytaj dalej...

Tax24 nr 10/2013

W listopadowym wydaniu poruszamy m.in. zagadnienie dotyczące ochrony podatnika w przypadku wydanej interpretacji na rzecz płatnika oraz analizujemy problem zaliczania w koszt uzyskania przychodu nagród wypłacanych z zysku netto. Zachęcamy do lektury.
Czytaj dalej...

Tax24 nr 9/2013

W październikowym wydaniu Tax24 analizujemy m.in. kwestię wpływu faktury korygującej na przychody należne określone w fakturze podstawowej oraz prawa do odsetek po korekcie sporządzonej w wyniku korzystnego wyroku ETS. Zachęcamy do lektury całości biuletynu.
Czytaj dalej...

Tax24 nr 8/2013

We wrześniowym numerze m.in. analiza tematu rozwiązania odpisu aktualizacyjnego dla uprawdopodobnienia nieściągalnej wierzytelności oraz omawiamy zaskakującą interpretację Ministra Finansów dotyczącą amortyzacji znaku towarowego. Zachęcamy do lektury.
Czytaj dalej...

Tax24 nr 7/2013

W najnowszym wydaniu Tax24 omawiamy m.in. podatkowy aspekt zamiany zobowiązania handlowego na zobowiązanie finansowe, a także poruszamy kwestię dywidend wypłacanych akcjonariuszowi SKA będącemu osobą fizyczną, powołując się na uchwałę siedmiu sędziów NSA. Zachęcamy do lektury.
Czytaj dalej...
EnglishGermanPolish