Skip to content

Polsko-słowacka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

1 sierpnia 2013 r. w Bratysławie został podpisany Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską
a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r.
 zmieniający umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Najistotniejsze zmiany obejmują regulacje dotyczące dywidend i odsetek.

  • Dywidendy zostaną zwolnione z podatku u źródła, w sytuacji gdy ich właścicielem jest spółka (inna niż spółka osobowa), która w momencie wypłaty dywidendy posiada lub będzie posiadała bezpośrednio, przez nieprzerwany 24-miesięczny okres, nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendy.
  • Odnośnie odsetek zmieniona umowa przewiduje natomiast opodatkowanie dochodów z odsetek w państwie, w którym powstają, według stawki 5% ich kwoty brutto.

Kolejną ważną zmianę stanowi uzupełnienie przepisu dotyczącego zysków ze sprzedaży majątku o tzw. klauzulę nieruchomościową.

Dla celów unikania podwójnego opodatkowania Polska nadal będzie stosowała jako podstawową metodę wyłączenie z progresją. Metoda zaliczenia proporcjonalnego obejmie natomiast m.in. zyski przedsiębiorstw, dochody z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych, zyski ze sprzedaży majątku oraz wynagrodzenia dyrektorów.

Zawarte porozumienie przewiduje także wymianę informacji między administracjami skarbowymi według standardów stosowanych w OECD.

Powyższe zmiany wejdą w życie po ratyfikacji przez parlamenty obu krajów oraz po wymianie not dyplomatycznych.

EnglishGermanPolish