Skip to content

Od stycznia 2014 r. wzrośnie wartość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych

Nowi przedsiębiorcy i mali podatnicy mają możliwość zaliczenia w koszty niektórych środków trwałych w formie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego do wysokości określonej limitem.

Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), z wykluczeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym łącznej wartości tych odpisów kwoty 50 000 euro.

Ponieważ przeliczenia na złote kwoty limitu dokonuje się wg średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego, przy zaokrągleniu do 1 000 zł., a ten 1 października 2013 r. wynosił 4,2230 zł, wartość limitu na 2014 r. wynosi 211 000 zł.

Źródło: Tabela kursów nr 190/A/NBP/2013 z 1 października 2013 r. >>

EnglishGermanPolish