Skip to content

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują kolejne zmiany w ustawie VAT

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły w życie kolejne zmiany w ustawie VAT wprowadzone ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 r., poz. 35). Zmiany mają istotny wpływ na dotychczasowy sposób rozliczania podatku VAT w Polsce i wiążą się z koniecznością odpowiedniego dostosowania do nich programów finansowo-księgowych.

W przypadku gdy podatnicy w przeszłości otrzymali interpretacje ogólne wydane przez Ministra Finansów w zakresie objętym tymi zmiany, z dniem 1 stycznia 2014 r. utraciły one swoją moc ochronną.

Najważniejsze zmiany

Najważniejsze zmiany w podatku VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. dotyczą:

  • obowiązku podatkowego,
  • podstawy opodatkowania,
  • warunków zwolnienia dla towarów używanych,
  • odliczenia podatku VAT naliczonego,
  • fakturowania.

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym omówieniem tematu odsyłamy do przygotowanego przez nas opracowania w formie alertu podatkowego. Więcej…

EnglishGermanPolish