Skip to content

Od 1 kwietnia 2014 r. nowe przepisy w zakresie odliczania VAT od pojazdów samochdodowych

Od 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie zmienione przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Zasadnicze kwestie dotyczyć będą odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.

Nowelizacja zakłada wprowadzenie 50% odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków (związanych z zakupem i eksploatacją) dotyczących pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, które wykorzystywane są do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych. Wyjątek dotyczy podatku VAT od paliwa, gdyż w tym przypadku 50% odliczenie będzie przysługiwać dopiero począwszy od 1 lipca 2015 r.

Najważniejsze zmiany

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi obejmują kwestie:

  • definicji pojazdu samochodowego,
  • odliczenia 50% podatku VAT,
  • pełnego prawa do odliczenia VAT,
  • ewidencji przebiegu pojazdu,
  • korekty podatku VAT przy zmianie wykorzystywania pojazdu samochodowego,
  • wyłączenia prawa do odliczenia VAT od paliwa do dnia 30 czerwca 2015 r.,
  • wyłączenie opodatkowania użytku prywatnego.

Naszym zdaniem wprowadzane zmiany są na tyle ważne, że podatnicy, niezależnie od wcześniejszych okresów, powinni rozważyć wdrożenie procedury regulującej całość zagadnień związanych z używaniem samochodów, uwzględniającej także okresy przejściowe poszczególnych zmian.

Jeśli są Państwo zainteresowani szerszym omówieniem tematu odsyłamy do przygotowanego przez nas opracowania w formie alertu podatkowego. Więcej…

EnglishGermanPolish