Skip to content

Minimalizacja ryzyka w zakresie cen transferowych

Istnieje wiele możliwości minimalizacji ryzyk w zakresie cen transferowych. W materiale opublikowanym dziś na naszym portalu www.cenytransferowe.org zaprezentowaliśmy najbardziej dostępne i oczywiste z narzędzi, jakie podatnik może wykorzystać w celu zmniejszenia takiego ryzyka. Pamiętajmy jednak o tym, że to podatnik podejmuje decyzje w jakim momencie prowadzonej działalności oraz w jaki sposób z niego skorzysta.

Pierwszym narzędziem niewątpliwie zmniejszającym wskazane powyżej ryzyko jest dokumentacja podatkowa, którą podatnik powinien przygotować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Ponadto ograniczanie ryzyka w obszarze cen transferowych może odbywać się przy wykorzystaniu polityki cen transferowych będącej zestandaryzowanym oraz transparentnym zestawem norm i zasad  postępowania przy zawieraniu transakcji przez powiązane przedsiębiorstwa. Kolejnym z narzędzi jest instrukcja podatkowa będąca dokumentem wewnętrznym, która powinna zawierać reguły i zasady postępowania wspomagające proces optymalizacji rozliczeń z wykorzystaniem cen transferowych. Również uprzednie porozumienia cenowe zapewniają podatnikowi bezpieczeństwo w transakcjach zawieranych z powiązanym podmiotem, dlatego są one również uważane za narzędzie minimalizujące ryzyko związane z cenami transferowymi.

W opracowanym materiale szczegółowo prezentujemy każde z wymienionych narzędzi. Jeśli są Państwo zainteresowani szerszym omówieniem tematu odsyłamy do informacji zamieszczonej na naszym portalu www.cenytransferowe.org

EnglishGermanPolish