Skip to content

Rozliczanie podatkowo-ubezpieczeniowe nierezydentów podatkowych

Nasi doradcy udzielają kompleksowego wsparcia w zakresie wypełniania ustawowych obowiązków ciążących na osobach zagranicznych wypracowujących dochody w Polsce  oraz podmiotom regulującym na ich rzecz należności z tego tytułu.


Zakres usług

W obszarze rozliczania podatkowo-ubezpieczeniowego nierezydentów nasze usługi obejmują:

  • ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
  • ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne,
  • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych.

Z chęcią udzielimy Państwu szczegółowych informacji. Zapraszamy do kontaktu.

EnglishGermanPolish