Skip to content

Sprawozdawczość statutowa

W ramach usług outsourcingu kadrowo-płacowego zabezpieczamy obowiązek sprawozdawczy, wynikający z przepisów prawa  w obszarze statystyki publicznej
(GUS) oraz obciążeń publicznoprawnych związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych (PFRON).

Na podstawie dostępnych danych opracowujemy niezbędne sprawozdania oraz deklaracje wymagane przez te instytucje.

Z chęcią udzielimy szczegółowych informacji dotyczących oferty.
Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

EnglishGermanPolish