Skip to content

Usługi rachunkowe

Wszystkie usługi rachunkowe, które realizuje nasze biuro, dedykujemy mikro- i małym przedsiębiorcom oraz podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą (zlokalizowanym przede wszystkim na terenie Wrocławia). Wiemy jak ważna jest dla nich możliwość koncentracji na rozwoju biznesu, minimalizacja kosztów stałych oraz pewność prawidłowości prowadzonej księgowości.

Oferta

Zapewniamy kompleksową obsługę księgową realizując codzienne czynności rachunkowe i rozliczeniowe. Odciążamy naszych klientów w wypełnianiu ustawowych obowiązków sprawozdawczo-podatkowych, dzięki czemu mogą w pełni koncentrować się na swojej działalności.

 

Rachunkowość finansowa

1.1 Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz wyliczanie wyniku finansowego

1.2 Sporządzanie wewnętrznych dokumentów księgowych

1.3 Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla celów rachunkowych

1.4 Sporządzanie standardowej polityki rachunkowości

1.5 Prowadzenie rozliczeń kontrahentów w systemie finansowo-księgowym

1.6 Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego

1.7 Sporządzanie projektów uchwał oraz dokumentów do KRS związanych z rocznym sprawozdaniem finansowym

1.8 Weryfikacja sald rozrachunków oraz przygotowanie elektronicznych wersji (pdf) ich potwierdzeń dla potrzeb zamknięcia rocznego (bez wysyłki oraz działań na podstawie pełnomocnictwa)

 

Podatki

2.1 Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz wyliczanie wyniku podatkowego

2.2 Sporządzenie deklaracji podatkowych CIT, PIT od działalności gospodarczej, VAT i PCC

2.3 Sporządzanie wewnętrznych dokumentów podatkowych

2.4 Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla celów podatkowych

2.5 Sporządzanie aktualizacji danych rejestrowych dla celów podatkowych (NIP, VAT)

2.6 Sporządzanie pism do urzędów skarbowych w zakresie zwrotów podatku, rozliczania nadpłat, korekt deklaracji, itp.

2.7 Sporządzanie czynnych żali w imieniu klientów

2.8 Analiza obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych (bez sporządzania dokumentacji podatkowych, doradztwa lub innych aktywności w tym zakresie)

 

Sprawozdawczość

3.1 GUS (tylko raporty z grupy F oraz I)

3.2 Sporządzanie aktualizacji danych rejestrowych do GUS

 

Raportowanie

4.1 Miesięczne sporządzanie bilansu oraz rachunku wyników rachunkowych (xls + pdf)

4.2 Miesięczne sporządzanie rachunku wyników podatkowych (xls + pdf)

 

Kontrola wewnętrzna

5.1 Weryfikacja dokumentacji księgowej pod kątem formalno-rachunkowym

5.2 Weryfikacja dokumentacji księgowej pod kątem formalno-podatkowym

5.3 Weryfikacja stanów kasy z dokumentami źródłowymi (kontrola przepływów gotówkowych)

5.4 Weryfikacja obrotów na kasach fiskalnych z danymi wewnętrznymi rachunkowości

5.5 Weryfikacja obrotów stanów magazynowych w systemie finansowo-księgowym

5.6 Kontakt z kontrahentami klienta w celu wyjaśnienia spraw związanych z prowadzoną rachunkowością jednostki na podstawie pełnomocnictwa

 

Oprogramowanie (kanały komunikacyjne) / Informatyka

6.1 Dedykowana poczta e-mail (1 adres dla 1 klienta)

6.2 Serwery FTP (do 10 GB)

 

Archiwizacja dokumentacji rachunkowo-podatkowej

7.1 Standardowa archiwizacja fizyczna, maksymalnie do 6 miesięcy od daty zakończenia roku obrachunkowego (max. 18 miesięcy)

7.2 Archiwizacja elektroniczna dokumentacji fizycznej (skany) na serwerach wewnętrznych

 

Kontrola zewnętrzna / badanie biegłego rewidenta

8.1 Dostarczenie danych, dokumentów i informacji wynikających z systemu rachunkowego w wersji elektronicznej dla potrzeb kontroli podatkowej, skarbowej lub badania przez biegłego rewidenta

8.2 Składanie wyjaśnień telefonicznych lub pisemnych (bez zastępstwa procesowego) dla potrzeb kontroli podatkowej lub skarbowej

8.3 Asysta przy obligatoryjnym badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

Administracja

9.1 Obsługa sekretarska kontroli podatkowych / skarbowych lub badania przez biegłego rewidenta, w tym udostępnienie sali konferencyjnej wraz z napojami ciepłymi i zimnymi, do 1 dnia roboczego

9.2 Odbiór / wysyłka korespondencji związanej z obsługą klienta przez sekretariat DMS TAX (usługa nie stanowi usługi sekretariatu korporacyjnego)

 

Dlaczego warto?

 

Z usługi wrocławskiego biura rachunkowego od lat korzysta wiele podmiotów z różnych branż. Klienci darzą nas ciągłym zaufaniem, gdyż zapewniamy im minimalizację kosztów stałych, pewność prawidłowości prowadzonej księgowości i przede wszystkim możliwość koncentracji na rozwoju biznesu.

 Oszczędność czasu i pieniędzy

Samodzielne prowadzenie księgowości jest pracochłonne, a zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za księgowość bywa kosztowne. Współpraca z DMS TAX pozwala skupić się na biznesie i zaoszczędzić w obydwu wymiarach.

       Bezpieczeństwo

Księgowi DMS TAX to doświadczeni i wykwalifikowani specjaliści, świadczący od wielu lat kompleksowe usługi rachunkowe. Dlatego nasi klienci mogą być pewni, że czynności księgowe realizowane są prawidłowo i zgodne z aktualnymi przepisami oraz obowiązującymi procedurami.

       Aktywne wsparcie merytoryczne

Doskonale znamy problemy przedsiębiorców i jesteśmy na bieżąco ze zmianami przepisów. Będąc w stałym kontakcie z naszymi klientami pilnujemy wymagalnych terminów i proponujemy korzystne rozwiązania.

 

 

Cennik

Skomponuj usługę dostosowaną do potrzeb Twojej firmy korzystając z naszego interaktywnego kalkulatora. Wybierając konkretne rozwiązania jesteś na bieżąco informowany o koszcie usługi.

Skorzystaj z kalkulatora

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat usługi zapraszamy do kontaktu.

Dawid Michalak

Partner

Tel.: +48 71 79 25 993

dawid.michalak@dms.informer.info.pl

EnglishGermanPolish