Skip to content

Sprawozdawczość statutowa

Usługi sprawozdawczości statutowej skoncentrowane są na zabezpieczeniu obowiązków sprawozdawczych nałożonych przepisami prawa w obszarze:

  • statystyki publicznej (GUS),
  • dewizowych transakcji międzynarodowych (NBP),
  • statystyki unijnej dla transakcji towarowych (INTRASTAT) lub
  • obciążeń publicznoprawnych związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych (PFRON).

Z chęcią udzielimy szczegółowych informacji dotyczących oferty.
Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

EnglishGermanPolish