Skip to content

Finanse i księgowość

Od lat wspieramy naszych Klientów zapewniając im kompleksową obsługę finansowo-księgową. Aby uzyskać najwyższą jakość świadczonych usług, realizując codzienne czynności rachunkowo-rozliczeniowe, jak i wdrażając złożone rozwiązania optymalizacyjne, łączymy wiedzę doświadczonych księgowych i doradców podatkowych.

Poniżej przedstawiamy przykładowe projekty, jakie mieliśmy przyjemność realizować.


Zrealizowane projekty

Przypadek 1

Optymalizacja procesów finansowych oraz wdrożenie modelu kontrolingowego

Zagadnienie Optymalizacja procesów finansowych oraz wdrożenie modelu kontrolingowego
Analiza Analiza historyczna danych finansowych, produkcyjnych oraz zarządczych, analiza bieżących oraz planowanych oczekiwań zarządu, analiza możliwości systemu informatycznego, weryfikacja przychodów i kosztów w okresach miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych.
Efekt naszych działań Wprowadzenie nowej polityki rachunkowości finansowej, wprowadzenie oraz bieżące ulepszanie modelu kontrolingowego, przygotowanie oraz bieżące sporządzanie analiz finansowo-zarządczych dla zarządu oraz menedżerów wyższego szczebla, wprowadzenie nowej polityki podatkowej oraz zabezpieczenie ryzyk historycznych, bieżących oraz przyszłych, bieżący outsourcing księgowy oraz doradztwo podatkowe i kadrowo-płacowe.
Klient Spółka zajmująca się produkcją betonu

Przypadek 2

Optymalizacja podatkowo-finansowa oraz wdrożenie systemu współpracy elektronicznej

Zagadnienie Optymalizacja procesów finansowych oraz wdrożenie modelu kontrolingowego
Analiza Analiza historyczna danych finansowych oraz zarządczych, analiza bieżących oraz planowanych oczekiwań właścicieli oraz zarządu, weryfikacja systemu obiegu dokumentów.
Efekt naszych działań Wdrożenie struktury spółek opartych na modelu spółki komandytowej, wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz ich weryfikacji i akceptacji, wprowadzenie polityki finansowo-podatkowej dostosowanej do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, bieżący outsourcing księgowy oraz doradztwo podatkowe i kadrowo-płacowe.
Klient Spółka zajmująca się utylizacją sprzętu elektronicznego oraz elektrycznego

Przypadek 3

Konsultacje finansowo-podatkowe

Zagadnienie Konsultacje finansowo-podatkowe przy wdrożeniu systemu informatycznego oraz optymalizacja informacji finansowej
Analiza Analiza historyczna danych finansowych, produkcyjnych oraz zarządczych, analiza bieżących oraz planowanych oczekiwań zarządu, weryfikacja planowanego systemu obiegu dokumentów.
Efekt naszych działań Skuteczna pomoc merytoryczna przy wdrożeniu systemu informatycznego, wprowadzenie nowej polityki rachunkowości finansowej oraz podatkowej, bieżący outsourcing księgowy.
Klient Spółka zajmująca się produkcją sprzętu elektrycznego dla rynku budowlanego

Przypadek 4

Wdrożenie systemu informatycznego oraz modeli kontrolingowego

Zagadnienie Wdrożenie systemu informatycznego w części finansowej oraz kadrowo-płacowej, wdrożenie modelu kontrolingowego
Analiza Analiza historyczna danych finansowych oraz zarządczych, analiza bieżących oraz planowanych oczekiwań zarządu, weryfikacja planowanego systemu obiegu dokumentów, weryfikacja historycznych raportów finansowych, weryfikacja celów krótko i długoterminowych.
Efekt naszych działań Skuteczne wdrożenie systemu informatycznego w części finansowej oraz kadrowo-płacowej, wprowadzenie nowej polityki rachunkowości finansowej oraz podatkowej, wprowadzenie modelu kontrolingowego, bieżący outsourcing księgowy (w tym kontroling) oraz outsourcing kadrowo-płacowy.
Klient Spółka zajmująca się doradztwem w zakresie systemów zarządzania

Przypadek 5

Outsourcing księgowy oraz kadrowo-płacowy

Zagadnienie Kompleksowy outsourcing księgowy oraz kadrowo-płacowy
Analiza Analiza bieżących oraz planowanych oczekiwań zarządu, weryfikacja planowanego systemu obiegu dokumentów, weryfikacja celów krótko i długoterminowych.
Efekt naszych działań Kompleksowa obsługa spółki w zakresie księgowość, kontrolingu, kadr i płac, analizy oraz zabezpieczenia wierzytelności, sporządzanie analiz finansowych oraz business planów, tworzenie dokumentów wewnętrznych (w tym wystawianie faktur), wykonywanie przelewów bankowych.
Klient Spółka zajmująca się udostępnianiem treści telewizyjnych

 

Zachęcamy do zapoznania się z zakresem świadczonych usług w obszarze finansów
i księgowości oraz zapraszamy do kontaktu.

Usługi księgowe i rachunkowe

Rzetelna i kompleksowa informacja finansowa stanowi podstawę skutecznie prowadzonej działalności. Dlatego też realizowane przez nas usługi rachunkowe są tak istotne dla prawidłowego rozwoju firmy.

Dział Usług Finansowych DMS TAX wspiera Klientów w bieżącym zarządzaniu działalnością gospodarczą w obszarze finansów i księgowości. W codziennej pracy łączymy wiedzę księgowych, doradców podatkowych oraz współpracujących radców prawnych i biegłych rewidentów w celu optymalnego wykorzystania naszego potencjału dla uzyskania najwyższej jakości świadczonych usług.

Doświadczenie i doskonała znajomość aktualnych przepisów oraz wytycznych międzynarodowych stanowi gwarancję bezpieczeństwa oraz prawidłowości prezentowanych informacji finansowych.

Dlaczego warto?

Współpraca w ramach finansów i księgowości z ekspertami wrocławskiej kancelarii DMS TAX oznacza kompleksowość usług rachunkowych oraz finansowo-księgowych – wiąże się to z nieograniczonym dostępem do specjalistycznej wiedzy z zakresu księgowości, podatków i finansów oraz daje gwarancję bezpieczeństwa i prawidłowości realizacji zadań.

KOMPLEKSOWOŚĆ

 

Poprzez szeroki zakres informacji zwrotnej oraz kompleksowość usług dostarczamy pełny obraz sytuacji finansowej ich biznesu oraz wdrażamy optymalne rozwiązania dostosowane do oczekiwań naszych Klientów.

EFEKTYWNOŚĆ
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów stosujemy zasadę ciągłej poprawy efektywności pracy, ukierunkowanej na podnoszenie jakości świadczonych usług rachunkowych. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty zestandaryzowaliśmy wewnętrzne i zewnętrzne procesy, bazując na wdrożonych przez nas rozwiązaniach, które z sukcesem znalazły odzwierciedlenie w poprawie funkcjonowania wielu firm.

W szczególności, w celu uzyskania najbardziej aktualnego obrazu sytuacji Klienta, staramy się, aby dostarczanie przez niego dokumentów i informacji miało charakter ciągły, co skutkuje aktualizacją informacji finansowych już następnego dnia po otrzymaniu dokumentów księgowych.


JAKOŚĆ

Dbając o wysoki poziom świadczonych usług wprowadziliśmy system ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji pracowników w kluczowych obszarach wykonywanych przez nich zadań. Ponadto, aby mieć pewność prawidłowego odzwierciedlenia zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych Klienta, wdrożyliśmy wewnętrzne i zewnętrzne procedury kontrolne.

ZINTEGROWANE OPROGRAMOWANIE
Korzystamy ze zintegrowanego oprogramowania ERP enova oraz kompatybilnych aplikacji, które pozwalają na dużą elastyczność wdrażanych rozwiązań i skuteczną realizację powierzonych zadań.

 


Zakres usług

 

Z chęcią udzielimy szczegółowych informacji na temat świadczonych usług w zakresie finansów i księgowości. Zapraszamy do kontaktu.

Dawid Michalak
Partner
dawid.michalak@dms.informer.info.pl

EnglishGermanPolish