Skip to content

Prawo upadłościowe i naprawcze

Nasi eksperci pomagają Klientom w zakresie ogłoszenia upadłości lub postępowania naprawczego, począwszy od oceny sytuacji majątkowej i finansowej po złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z monitorowaniem procesu upadłościowego prowadzonego przez sąd gospodarczy.


Zakres usług

W ramach prawa upadłościowego pomagamy naszym Klientom w obszarze:

  • oceny prawnej podstaw ogłoszenia upadłości układowej lub likwidacyjnej, jak również możliwości wszczęcia postępowania naprawczego,
  • przygotowania wniosków o ogłoszenie upadłości ze strony dłużnika (upadłego) lub wierzyciela,
  • przygotowania oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego ze strony dłużnika zagrożonego niewypłacalnością,
  • oceny prawnych skutków działań podjętych przez zarządcę przymusowego, nadzorcę sądowego lub syndyka,
  • przygotowywania wniosków o wpis na listę wierzytelności,
  • przygotowywania pism, skarg i wniosków w toku postępowania upadłościowego lub naprawczego,

oraz wielu innych czynności uzależnionych od bieżących oraz przyszłych potrzeb naszych Klientów.

Usługi doradztwa prawnego wykonywane są przez ekspertów DMS TAX oraz radców prawnych i adwokatów współpracujących z naszą firmą.

Z chęcią udzielimy szczegółowych informacji.
Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

EnglishGermanPolish