Skip to content

Optymalizacja podatkowa

Pomagamy Klientom w zakresie optymalizacji podatkowej, przez którą rozumiemy równoważenie ryzyka i korzyści wynikających z możliwych do zastosowania wariantów opodatkowania obowiązujących w Polsce, krajach UE oraz krajach trzecich.

Optymalizacja podatkowa oznacza taki wybór działań oraz metod opodatkowania, które są zgodne z obowiązującym prawem, pozwalają jednak na osiąganie różnych efektów opodatkowania. Istotą optymalizacji jest umiejętność kompleksowego łączenia rozwiązań poszczególnych podatków wraz z regulacją stosunków cywilnoprawnych oraz rozliczeń finansowych naszych Klientów z ich kontrahentami.

Usługi doradcze w obszarze optymalizacji podatkowej ma charakter projekcyjny i odnoszą się do planowanych w przyszłości zdarzeń, jednak w szczególnych przypadkach mogą również dotyczyć stanów przeszłych (co najmniej w zakresie minimalizacji ryzyk podatkowych).


Zakres usługi

Nasi eksperci doradzają Klientom m.in. w następującym zakresie:

  • właściwego doboru struktur prawno-podatkowych (spółek kapitałowych oraz osobowych) dla prowadzonej działalności gospodarczej,
  • reorganizacji formalno-prawnej prowadzonej działalności gospodarczej (w tym podziału, łączenia lub likwidacji spółek kapitałowych oraz osobowych),
  • wykorzystania wartości niematerialnych do zwiększenia efektywności podatkowej grupy spółek lub pojedynczego podatnika,
  • ustaleniu najlepszej formy współpracy międzynarodowej pomiędzy Polskim i zagranicznym podatnikiem podatku dochodowego

oraz wielu innych czynności uzależnionych od bieżących oraz przyszłych potrzeb naszych Klientów.

Z chęcią udzielimy szczegółowych informacji na temat usługi. Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Zobacz nasze doświadczenia

EnglishGermanPolish