Skip to content

Bieżące doradztwo podatkowe

Nasi eksperci pomagają Klientom w zakresie historycznych, bieżących oraz przyszłych zagadnień podatkowych związanych z ich działalnością gospodarczą oraz inwestycyjną.

Zapewniamy wsparcie we wszystkich rodzajach podatków oraz obciążeń publicznoprawnych, w szczególności w zakresie CIT, PIT, VAT, podatku od nieruchomości oraz podatków międzynarodowych.

 


Zakres bieżącego doradztwa podatkowego

Doradzamy naszym Klientom m.in. w następujących obszarach:

 • zwiększenia efektywności amortyzacji podatkowej,
 • zmniejszenia strat podatkowych związanych z działalnością marketingową
  i promocyjną (w tym reprezentacją),
 • tworzenia podatkowych grup kapitałowych oraz wykorzystania tych struktur do minimalizowania zobowiązań w podatku CIT,
 • zabezpieczenia oraz ograniczenia ryzyka podatkowego związanego z cienką kapitalizacją,
 • minimalizowania podatku od nieruchomości z uwzględnieniem stanu i stopnia ich wykorzystania do działalności gospodarczej,
 • optymalizacji międzynarodowych transakcji łańcuchowych pod kątem podatku od wartości dodanej (VAT),
 • właściwej wysokości korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia wykorzystywania wartości materialnych i niematerialnych,
 • analiz podatkowych dla VAT w zakresie planowanych transakcji w celu ograniczenia ryzyka oraz określenia możliwości oszczędności podatkowych,
 • zwiększenia efektywności rozliczania podatku naliczonego VAT od zakupów bieżących oraz inwestycyjnych,
 • złych długów na gruncie podatku CIT, PIT i VAT,
 • sporządzania interpretacji podatkowych kierowanych do Ministerstwa Finansów ukierunkowanych na zabezpieczenie interesów naszych Klientów, oraz wielu innych czynności uzależnionych od bieżących oraz przyszłych potrzeb naszych Klientów.

 

Z chęcią udzielimy szczegółowych informacji na temat naszych usług w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego. Zapraszamy do kontaktu.

Zobacz nasze doświadczenia

EnglishGermanPolish