Skip to content

Audyt podatkowy

Nasi eksperci pomagają Klientom w zakresie zdiagnozowania zagrożeń oraz obszarów ryzyka dotyczących zobowiązań podatkowych oraz wskazanie propozycji zmierzających do uzyskania oszczędności podatkowych a także zdefiniowanie przyszłych kierunków polityki podatkowej Klienta.

Audyt podatkowy może swym zakresem obejmować okresy miesięczne, kwartalne bądź roczne. Audyt podatkowy może przybrać formę kompleksowego badania bądź ograniczać się do wybranych przez Klienta tytułów podatkowych.


Zakres usługi

W ramach audytu podatkowego pomagamy Klientom w zakresie:

  • oceny ryzyka podatkowego związanych ze zidentyfikowanymi niezgodnościami,
  • oceny szans podatkowych związanych ze zidentyfikowanymi obszarami ulepszeń lub zmian interpretacyjnych przepisów,
  • analizy potencjału prowadzonej polityki podatkowej oraz kierunków jej ulepszeń lub zmian,

oraz wielu innych czynności uzależnionych od bieżących oraz przyszłych potrzeb naszych Klientów.


Raport z audytu

Audyt podatkowy za każdym razem kończy raport, który określa zdiagnozowane nieprawidłowości oraz przedstawia propozycje rozwiązań mających na celu minimalizację ryzyk podatkowych.

 

Z chęcią udzielimy szczegółowych informacji dotyczących korzyści wynikających
z przeprowadzenia audytu podatkowego. Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Zobacz nasze doświadczenia

EnglishGermanPolish