TaxPress nr 05/2015

W dzisiejszym numerze TaxPress przeczytamy m.in.: „Pełny odpis VAT od aut – pierwszy korzystny wyrok” – artykuł dotyczący odliczania VAT od firmowych samochodów osobowych w świetle regulacji obowiązujących od początku kwietnia 2014 r.

Continue reading

Tax24 nr 3/2014

W najnowszym numerze Tax24 poddaliśmy analizie m.in. zagadnienie dotyczące obowiązku korekty kosztów podatkowych w przypadku płatności ratalnych. Zachęcamy do lektury.

Continue reading

Tax24 nr 2/2014

W dzisiejszym wydaniu Tax24 dokonujemy analizy zagadnienia dotyczącego faktur zbiorczych oraz momentu powstania obowiązku podatkowego zgodnie z nowymi przepisami. Zachęcamy do lektury.

Continue reading

Tax24 nr 1/2014

W najnowszym wydaniu Tax24 analizujemy dwa istotne zagadnienia w zakresie opodatkowania VAT. Pierwsze dotyczy nieodpłatnego wydania nagród, drugie dywidendy niepieniężnej. Zachęcamy do lektury.

Continue reading

Tax24 nr 10/2013

W listopadowym wydaniu poruszamy m.in. zagadnienie dotyczące ochrony podatnika w przypadku wydanej interpretacji na rzecz płatnika oraz analizujemy problem zaliczania w koszt uzyskania przychodu nagród wypłacanych z zysku netto. Zachęcamy do lektury.

Continue reading

Tax24 nr 9/2013

W październikowym wydaniu Tax24 analizujemy m.in. kwestię wpływu faktury korygującej na przychody należne określone w fakturze podstawowej oraz prawa do odsetek po korekcie sporządzonej w wyniku korzystnego wyroku ETS. Zachęcamy do lektury całości biuletynu.

Continue reading

Tax24 nr 8/2013

We wrześniowym numerze m.in. analiza tematu rozwiązania odpisu aktualizacyjnego dla uprawdopodobnienia nieściągalnej wierzytelności oraz omawiamy zaskakującą interpretację Ministra Finansów dotyczącą amortyzacji znaku towarowego. Zachęcamy do lektury.

Continue reading

Tax24 nr 7/2013

W najnowszym wydaniu Tax24 omawiamy m.in. podatkowy aspekt zamiany zobowiązania handlowego na zobowiązanie finansowe, a także poruszamy kwestię dywidend wypłacanych akcjonariuszowi SKA będącemu osobą fizyczną, powołując się na uchwałę siedmiu sędziów NSA. Zachęcamy do lektury.

Continue reading

Tax24 nr 6/2013

W 6. numerze Tax24 poruszamy m.in. temat opodatkowania VAT kary umownej, rozważamy czy hipoteka wpływa na wartość rynkową zbywanej nieruchomości oraz przedstawiamy stanowisko, iż podstawą podatku u źródła jest kwota należności brutto. Zachęcamy do lektury.

Continue reading