TaxPress nr 37/2021

W dzisiejszym numerze DMS TAX Press polecamy Państwu artykuł Łukasza Zalewskiego i Grzegorza Osieckiego pt. „Polski Ład: Rząd dociska korporacje. Wprowadził nowy podatek, który obejmie duże firmy” oraz Agnieszki Pokojskiej pt. „Korzystanie z ulg podatkowych nie podlega klauzuli”.

Ważny jest też artykuł Łukasza Zalewskiego pt. „Po uldze na złe długi trzeba doliczyć VAT tylko od uzyskanej kwoty” oraz artykuł Tomasza Moszczyńskiego pt. „Kwalifikacja przychodów z najmu – przełomowa uchwała NSA”, w którym autor opisuje wyrok NSA, w sprawie kwalifikacji przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu.

Istotne są także artykuł Gabrieli Gil pt. „Nowy pakiet VAT e-commerce w całej Unii Europejskiej” oraz Moniki Pogroszewskiej pt. „Plan podatkowy „Polskiego Ładu” PiS: firmy stracą na składce”.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 37/2021

TaxPress nr 36/2021

W dzisiejszym numerze DMS TAX Press polecamy Państwu artykuł Przemysława Wojtasika pt. „Skarbówka: filantropia daje firmie podatkowe korzyści” oraz Mai Perużyńskiej pt. „Strata podatkowa a zwolnienie ze sporządzania dokumentacji cen transferowych”.

Ważny jest też artykuł Mariusza Szulca pt. „Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość nie zawsze w JPK” oraz artykuł Łukasza Zalewskiego pt. „Pracownik płaci 1 zł, ale firma uiści VAT od pełnej wartości”, w którym autor opisuje wyrok NSA rozstrzygający co stanowi podstawę opodatkowania VAT świadczeń dla pracowników dofinansowywanych przez pracodawcę.

Istotne są także artykuł Przemysława Wojtasika pt. „Polski Ład PiS: przedsiębiorca zapłaci PIT od leasingowanego samochodu” oraz Krzysztofa Koślickiego pt. „MF zapowiada złagodzenie przepisów o rezydencji podatkowej”.

Polecamy też tekst Aleksandry Tarki pt. „Rozstrzygnięcia urzędników można zaskarżyć przez internet”, w którym autorka przypomina, że już od dwóch lat podatnicy mogą składać pisma procesowe elektronicznie za pomocą e-dokumentów.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 36/2021

TaxPress nr 35/2021


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/dmsinformer/wp-content/themes/jupiterx/lib/api/image/functions.php on line 61

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/dmsinformer/wp-content/themes/jupiterx/lib/api/image/functions.php on line 62

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/dmsinformer/wp-content/themes/jupiterx/lib/api/image/functions.php on line 63

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/dmsinformer/wp-content/themes/jupiterx/lib/api/image/functions.php on line 61

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/dmsinformer/wp-content/themes/jupiterx/lib/api/image/functions.php on line 62

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/dmsinformer/wp-content/themes/jupiterx/lib/api/image/functions.php on line 63

Notice: Undefined index: extension in /var/www/html/dmsinformer/wp-content/themes/jupiterx/lib/api/image/class-image-editor.php on line 179

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/dmsinformer/wp-content/themes/jupiterx/lib/api/image/functions.php on line 61

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/dmsinformer/wp-content/themes/jupiterx/lib/api/image/functions.php on line 62

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/dmsinformer/wp-content/themes/jupiterx/lib/api/image/functions.php on line 63

Notice: Undefined index: extension in /var/www/html/dmsinformer/wp-content/themes/jupiterx/lib/api/image/class-image-editor.php on line 179

W dzisiejszym numerze DMS TAX Press polecamy Państwu dwa artykuły Przemysława Wojtasika pt. „Zawaliłeś kontrakt przez koronawirusa? Fiskus to rozumie” oraz pt. „Spółka nie zaliczy do kosztów CIT wydatków na wypłacone byłemu pracownikowi odszkodowanie”.

Ważny jest też artykuł Krzysztofa Koślickiego pt. „Pakiet SLIM VAT 2 z podpisem prezydenta” oraz artykuł Katarzyny Jędrzejewskiej pt. „Fundusz inwestycyjny może stać się pułapką”, w którym autorka powołując się na interpelację poselską, wskazuje na konsekwencje odliczenia VAT od inwestycji finansowej opłaconej ze środków funduszu inwestycyjnego.

Istotne są także artykuł Przemysława Wojtasika pt. „Upominki dla samozatrudnionego nie są kosztem podatkowym – interpretacje skarbówki” oraz Bartłomieja Łukasika pt. „Kiedy podatnik sam rozliczy podatek od PPK”.

Polecamy też tekst Aleksandry Tarki pt. „Ulga B+R nie przysługuje na wdrożenie dostępnych systemów informatycznych – wyrok NSA”, opisujący wyrok NSA, w którym sąd uznał, iż wdrożenie już istniejącego systemu informatycznego nie stanowi działalności badawczo-rozwojowej.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 35/2021

TaxPress nr 34/2021

W dzisiejszym numerze DMS TAX Press polecamy Państwu artykuł Aleksandry Tarki „Nie można sztucznie dzielić usług, żeby ograniczyć koszty” oraz Mariusza Szulca pt. „Kopie certyfikatów rezydencji też ważne”.

Ważny jest też artykuł Moniki Pogroszewskiej pt. „Krajowy System e-Faktur (KSeF) wejdzie w życie już 1 stycznia 2022 roku” oraz artykuł Łukasza Zalewskiego pt. „Przybywa rozbieżności z dyrektywą VAT”, w którym autor wskazuje na polskie przepisy niezgodne z unijną dyrektywą VAT.

Istotne są także artykuł Przemysława Wojtasika pt. „”Polski Ład” PiS ma wprowadzić zmiany o charakterze uszczelniającym: gorsze zasady rozliczania majątku wnoszonego do firmy” oraz Krzysztofa Sobczaka pt. „Przybywa podpisów pod petycją o zachowanie podatku liniowego”.

Polecamy też tekst Aleksandry Tarki pt. „Podatnicy mogą pytać o e-dokumenty”, w którym autorka omawia stanowisko WSA, zgodnie z którym fiskus nie może odmówić wydania interpretacji w sprawie ewidencji kosztów.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 34/2021

TaxPress nr 33/2021

W dzisiejszym numerze DMS TAX Press polecamy Państwu artykuł Pawła Rochowicza „Polski Ład PiS: tak Ministerstwo Finansów chce uszczelnić system CIT” oraz Łukasza Zalewskiego pt. „Polski Ład: Fiskus dokręci śrubę zagranicznym spółkom kontrolowanym”.

Ważny jest też artykuł Agnieszki Pokojskiej pt. „Opublikowane struktury do e-faktur” oraz artykuł Grażyny J. Leśniak pt. „Ulga na zakup kas wirtualnych – objaśnienia podatkowe MF”, w którym autorka informuje, iż na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się robocza wersja struktur logicznych do e-faktur.

Istotne są także artykuły Przemysława Wojtasika pt. „”Polski Ład” PiS: zakup mieszkania nie rozliczmy już w podatkowych kosztach przedsiębiorstwa” oraz Krzysztofa Koślickiego pt. „Adwokaci chcą prawa do niższej stawki ryczałtu”.

Polecamy też tekst Moniki Pogroszewskiej pt. „Odroczenie zapłaty podatku to nie pomoc publiczna – wyrok WSA”, w którym autorka omawia wyrok WSA, dotyczący błędnej kwalifikacji udzielanych przez fiskus ulg w spłacie zobowiązań podatkowych jako pomoc de minimis.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 33/2021

TaxPress nr 32/2021

W dzisiejszym numerze DMS TAX Press polecamy Państwu artykuł Krzysztofa Koślickiego pt. „Fiskus sprawdzi rozliczenia i prześwietli majątek firm” oraz Pawła Rochowicza pt. „Polski Ład PiS: spółki z siedzibą za granicą będą zmuszone płacić polski podatek dochodowy”.

Ważny jest też artykuł Łukasza Zalewskiego pt. „TSUE zbada polskie przepisy wyłączające opodatkowanie VAT” oraz artykuł Tomasza Michalika pt. „Pomysł Grup VAT jest dobry, wymaga jednak pewnych poprawek”, w którym autor porusza temat trudnych do spełnienia wymogów utworzenia grupy VAT, określonych w projekcie zmiany ustawy o VAT.

Istotny jest także artykuł Moniki Pogroszewskiej pt. „Polski Ład PiS: nikt nowy nie skorzysta z karty podatkowej” oraz Krzysztofa Koślickiego pt. „MF zachęca do powrotu do Polski i proponuje abolicję podatkową”.

Polecamy też tekst Aleksandry Tarki pt. „Przedłużony zwrot VAT: podatnik ma prawo do wszechstronnej weryfikacji – wyrok WSA”, w którym autorka omawia wyrok WSA, dotyczący wielokrotnie przedłużanego przez fiskus terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 32/2021

TaxPress nr 31/2021

W dzisiejszym numerze DMS TAX Press polecamy Państwu artykuł Przemysława Wojtasika pt. „Nagroda za urlop w Polsce da korzyść w CIT” oraz Pawła Rochowicza pt. „Polski Ład” PiS: Kosztowe i kosztowne triki podatkowe”.

Ważny jest też artykuł Łukasza Zalewskiego pt. „Kto odpowiada wobec osób trzecich, ten płaci VAT” oraz artykuł Marcina Szymankiewicza pt. „W JPK za lipiec trzeba stosować zmienione kody GTU”, w którym autor informuje o znowelizowanych definicjach kodów GTU.

Istotne są także dwa artykuły Krzysztofa Koślickiego pt. „MF szykuje podwyżkę podatku od służbowych samochodów” oraz pt. „Polski Ład: Będzie specjalna ulga, ale tylko dla pracowników”.

Polecamy też tekst Pawła Rochowicza pt. „Polski Ład PiS: Anonimowa prowokacja skarbówki – pułapka na sprzedawców towarów i usług”, w którym autor przedstawia zaproponowaną przez resort nową formę kontroli.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 31/2021

TaxPress nr 30/2021

W dzisiejszym numerze DMS TAX Press polecamy Państwu artykuł Przemysława Wojtasika pt. „Podwójne opodatkowanie spółek komandytowych – umowa spółki cichej rozwiązaniem na zmniejszenie podatkowych strat” oraz Katarzyny Jędrzejewskiej pt. „Strata w spółce komandytowej do odliczenia od dywidend”.

Ważny jest też artykuł Mariusza Szulca pt. „Po zakupie przedsiębiorstwa można korygować rozliczenia zbywcy” oraz artykuł Agnieszki Pokojskiej pt. „VAT: Nie ma kary za wpisanie oznaczeń MPP i SW”, w którym autorka przytacza odpowiedź resortu finansów, zgodnie z którą osoby, które błędnie zaznaczą MPP lub SW w Jednolitym Pliku Kontrolnym nie podlegają sankcjom.

Istotne są także artykuł Aleksandry Tarki pt. „Załoga na wakacjach nie wyklucza preferencji z tytułu działalności badawczo-rozwojowej – wyrok WSA” oraz Krzysztofa Koślickiego pt. „Fiskus chce zarabiać na prywatnych samochodach pracowników”.

Polecamy też tekst Pawła Rochowicza pt. „Uruchomiono nową usługę e-urzędu skarbowego”, w którym autor informuje o najnowszej usłudze e-urzędu, którą jest możliwość zgłaszania oraz modyfikacji danych identyfikacyjnych spółek cywilnych oraz wszystkich rodzajów spółek osobowych.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 30/2021

TaxPress nr 29/2021

W dzisiejszym numerze DMS TAX Press polecamy Państwu artykuł Przemysława Wojtasika pt. „Koniec odliczania składek ZUS w spółkach komandytowych” oraz Krzysztofa Koślickiego pt. „Fiskus wkrótce sprawdzi rozliczenia z firmami zagranicznymi”.

Ważny jest też artykuł Mariusza Szulca pt. „Walka z wirusem czasowo bez VAT”, oraz artykuł Marcina Szymankiewicza pt. „Co się zmieniło od lipca w JPK_VAT”, w którym autor opisuje wprowadzone zmiany dotyczące wypełniania jednolitych plików kontrolnych.

Istotne są także artykuł Przemysława Wojtasika pt. „Zatrudniasz na czarno? Fiskus szykuje podatkowe sankcje” oraz Jakuba Piaseckiego pt. „Uchwała NSA ws. PIT od wynajmu: to podatnik decyduje czy nieruchomości wykorzysta w biznesie”.

Polecamy też tekst Pawła Rochowicza pt. „Doradca podatkowy: Fiskus dopadnie nawet wirtualną działalność”, w którym autor w rozmowie z doradcą podatkowym porusza temat podatku cyfrowego, wskazując m.in. jakich podmiotów będzie on dotyczył.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 29/2021

TaxPress nr 28/2021

W dzisiejszym numerze DMS TAX Press polecamy Państwu artykuł Radosława Chudego pt. „MF szykuje nowe kary na podmioty powiązane” oraz Przemysława Wojtasika pt. „Umorzona subwencja bez podatku, wydatki zostają w kosztach”.

Ważny jest też artykuł Aleksandry Tarki pt. „Fiskus nie może zakładać oszustwa – wyrok NSA ws. odliczenia VAT”, oraz artykuł Krzysztofa Koślickiego pt. „Samochody elektryczne mogą sprowadzić na pracowników wyższy podatek”, w którym autor informuje o nowym programie „Mój elektryk” oraz korzyściach podatkowych związanych z zakupem samochodu elektrycznego.

Istotne są także dwa artykuły Przemysława Wojtasika pt. „Skarbówka nie pomoże firmie okradzionej przez hakerów” oraz pt. „Będzie PIT od sprzedaży auta po leasingu”.

Polecamy też tekst Aleksandry Tarki pt. „Zaległy podatek – skarbówka nie może egzekwować należności z naruszeniem prawa”, w którym autorka omawia wyrok NSA krytykujący postawę fiskusa, który po raz kolejny sztucznie przerywa bieg terminu przedawnienia.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 28/2021