TaxPress nr 07/2020

W najnowszym TaxPress polecamy lekturę artykułu pt. „Nowy Jednolity Plik Kontrolny: firmom przybędzie obowiązków”, w którym autor donosi o zapowiadanej likwidacji odrębnych VAT-owskich deklaracji.

Continue reading

TaxALERT 18 lutego 2020

Podatnicy, którzy sporządzają dokumentację podatkową za rok podatkowy rozpoczynający się po dn. 31.12.2017 r. na podstawie tzw. „starych przepisów” i których rok podatkowy kończy się po dniu dn. 30.09.2019 r. są zobowiązani do złożenia poszczególnych dokumentów w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Zapraszamy lektury artykułu.

Continue reading

TaxALERT 18 lutego 2020

Podatnicy, którzy sporządzają dokumentację podatkową za rok podatkowy rozpoczynający się po dn. 31.12.2017 r. na podstawie tzw. „starych przepisów” i których rok podatkowy kończy się po dniu dn. 30.09.2019 r. są zobowiązani do złożenia poszczególnych dokumentów w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Zapraszamy lektury artykułu.

Continue reading

TaxPress nr 06/2020

W numerze 06/2020 TaxPress polecamy Państwa uwadze artykuł pt. „Podatnik decyduje, jak prowadzi interesy”, w którym autorka opisuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, w którym została uwzględniona skarga spółki dotycząca sporu z fiskusem o koszty podatkowe.

Continue reading

TaxPress nr 05/2020

W dzisiejszym wydaniu TaxPress polecamy Państwa uwadze artykuł pt. „Zapłata w split payment na rachunek spoza białej listy uchroni przed sankcjami”, w którym autor informuje o planach Ministerstwa Finansów związanych ze złagodzeniem zasad działania białej listy.

Continue reading

TaxPress nr 04/2020

W najnowszym TaxPress polecamy lekturę artykułu Jagody Dobruckiej pt. „Czy oddział spółki zagranicznej też jest płatnikiem podatku u źródła”, w którym autorka opisuje interpretacje dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą problemu, czy oddział spółki zagranicznej jest płatnikiem podatku u źródła.

Continue reading