TaxPress nr 49/2018

W dzisiejszym wydaniu TaxPress polecamy Państwa uwadze artykuł pt.”Wartość według cen rynkowych” dotyczącego sposobu oszacowania wartości rzeczy lub praw majątkowych przez organy podatkowe po wejściu w życie nowelizacji Ordynacji Podatkowej.

Continue reading

TaxPress nr 48/2018

W najnowszym TaxPress polecamy lekturę artykułu pt. „TSUE zajmie się polską ulgą na złe długi w VAT”, w którym Aleksandra Tarka informuje, że NSA wystąpił do TSUE z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym zgodności ulgi na złe długi z dyrektywą VAT.

Continue reading

TaxPress nr 47/2018

W numerze 47/2018 TaxPress polecamy Państwa uwadze artykuł pt. „PIT: nocleg opłacany przez pracodawcę jest przychodem pracownika”, w którym Monika Pogroszewska zwraca uwagę na nowy wyrok NSA dotyczący kwestii powstania przychodu u pracownika w razie świadczenia przez pracodawcę bezpłatnych noclegów w miejscu wykonywania pracy.

Continue reading